Oddział Radom

Kroll Dystrybucja - Oddział Radom
ul. Jana Chryzostoma Paska 9 26-601 Radom

Małgorzata Podymniak
Biuro Sprzedaży
tel.: +48 48 383 56 00
fax: +48 48 383 56 01
e-mail: radom@kroll-dystrybucja.pl

Ryszard Szczęsny
Doradca Techniczny
tel.: +48 48 383 56 00
fax: +48 48 383 56 01
tel. Kom: +48 790 550 592
e-mail: r.szczesny@kroll-dystrybucja.pl

Tomasz Wrona
Kierownik Oddziału
tel. + 48 48 383 56 00
fax: +48 383 56 01
tel kom: +48 663 786 554
e-mail: t.wrona@kroll-dystrybucja.pl

Formularz kontaktowy